Sri Bhuvanendra College

Karkala

Our Faculty

Department of English

Miss Padmashree

Shrunga HR

Department of Kannada

Dr Arun Kumar

Smt. Vanitha Shetty

Mr. Sudhish

Department of Computer Science

Smt. Swathi K

Mrs. Joyline Vandana Cabral

Smt.Chaithra.N

Miss Geetha

Mr. Divyaksha Prabhu

Krupa Rani

Department of Hindi

Sri H.G. Nagabhushan

Department of Sanskrit

Dr. Manjunath Bhat

Sri Belle Aravind Sharma

Department of History

Department of Economics

Sri Shivakumar S.J.

Mrs. Hemavathi M.S.

Miss. Ramitha K.

PRAJNA KUMARI H

Department of Political Science

Sumalini Jain

Department of Mathematics

Lakshminarayana K S

Supriya Bhat V

Department of Bio Technology

Smt. Deepthi

Department of Commerce

Sri Shivashankar R.i

Dr. Manjunatha A. Kotian

Sri Mahesh N

Sri Shivananda Nayak

Sri Harishchandra

Sri Suresha Poojari

Santhosh Achari V

Miss Suvarni

Mr. Sujeeth Joishy K.

Department of B.B.A.

Sri Nandakishore K

Shrimurthi

M Ananth Pai

Sri Vijay Kumar

Ramadasa Shetty

Sahana

Department of Physics

Suvarnalatha Shenoy

Miss Ramya Beliraya

Department of Chemistry

Miss. Sophia Joyce Periera

Jayalakshmi K

Department of Botany

Sri R.G.Yogesh Kumar.

Mr. Shankar Kudva

Miss Thejaswi

Department of Zoology

Dr. P. Ishwara Bhat

Miss Meenakshi

Physical Education

Library

P. G. Department of Commerce

Miss Chaitra H

Mst Kavya M S

Mr Deekshith B R

Open chat
Powered by